Adjudicació de fons de contrapartida al micromecenatge cultural per part dels governs: una anàlisi comparativa exploratòria dels casos espanyol i suec

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.7

Paraules clau:

crowdfunding, match-funding, cultural policy, platform economy

Resum

En l’última dècada, el micromecenatge o finançament popular ha sorgit com un important mecanisme alternatiu i complementari per a finançar, legitimar i desenvolupar projectes creatius. En molts països europeus, hi ha hagut diversos governs regionals que han començat a donar suport a aquesta pràctica i han incorporat plataformes com a proveïdors tecnològics. Hi ha diferents tipus d’intervencions governamentals, entre aquestes la provisió de fons de contrapartida, o subvencions proporcionals, que estableixen, efectivament, les contribucions privades de la campanya de micromecenatge amb fons públics. No obstant això, pocs estudis acadèmics sobre el finançament participatiu o la política cultural de les Indústries Creatives i Culturals (ICC) han investigat aquestes formes emergents d’associacions i col·laboracions publicoprivades. Utilitzant una metodologia qualitativa, aquest article proposa un model conceptual per als diferents tipus de suport governamental i col·laboracions amb plataformes de micromecenatge cultural, a més de dos estudis de cas d’associacions publicoprivades per a donar suport al finançament popular d’ICC d’àmbit regional a Espanya i Suècia. L’absència de mecanismes de suport i intervenció pot indicar que els governs regionals i locals fins ara han vist en gran manera el finançament popular com un mecanisme de finançament marginal utilitzat per projectes culturals que no poden accedir a altres fonts de finançament.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Anders Rykkja, Inland University of Applied Sciences

Anders Rykkja és investigador doctorant en la Facultat de Ciències Empresarials i Socials de la Universitat de Ciències Aplicades de l’Interior de Noruega, on fa la tesi doctoral sobre l’ús del micromecenatge com a model de negoci i mecanisme de valoració en el sector cultural i creatiu als països nòrdics i a Espanya. Forma part del projecte CROWDCUL del Consell d’Investigació de Noruega sobre l’adopció i l’ús del micromecenatge entre artistes.

Lluís Bonet, Universitat de Barcelona

Lluís Bonet és catedràtic d’Economia Aplicada en la Universitat de Barcelona, especialitzat en economia cultural, polítiques culturals i gestió de les arts. És el director del programa de postgrau en Gestió Cultural (amb un doctorat i tres mestratges i ha completat quatre programes d’aprenentatge continu en el camp).

Referències

Amman, S. (2016). The matchfunding model of Crowdculture. Comisión Europea.

https://www.crowdfunding4culture.eu/crowdculture-matchfunding-model

Baeck, P., Bone, J., y Mitchell, S. (2017). Matching the crowd: Combining crowdfunding and institutional funding to get

great ideas off the ground. Nesta. https://www.nesta.org.uk/report/matching-the-crowd-combining-crowdfundingand-

institutional-funding-to-get-great-ideas-off-the-ground/

Barbieri, N., Fina, X., Partal, A., y Subirats, J. (2019). The raise of crowdfunding in the cultural field. A new architecture

for shared production or simply a reformulation of fragility and precariousness? Arbor-Ciencia Pensamiento y

Cultura, 195(791), 13, artículo a490. https://doi.org/10.3989/arbor.2019.791n1003

Belleflamme, P., Lambert, T., y Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business

Venturing, 29(5), 585-609. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003

Bernard, A., y Gazel, M. (2018). La place de la foule dans le financement de projet musicaux: les financeurs participatifs

et l’industrie financent-ils les mêmes projets. En F. Moreau e Y. Nicolas (eds.), Financement participatif : une voie

d’avenir pour la culture? (p. 105-128). Ministère de la Culture - DEPS.

https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DEPS_MORE_2018_01_0021

Binimelis, M. A. (2016). The crowdfunding discourses: balance and tensions around audiodiovisual democratisation.

Ic-Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion, 13, 117-153. https://doi.org/10.12795/IC.2016.i01.04

Blomgren, R. (2012). Autonomy or democratic cultural policy: that is the question. International Journal of Cultural

Policy, 18(5), 519-529. https://doi.org/10.1080/10286632.2012.708861

Bonet, L., y Négrier, E. (2011). La tensión estandarización-diferenciación en las políticas culturales. El caso de España

y Francia. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 6, 53-73. https://doi.org/10.24965/gapp.v0i6.9946

Bonet, L., y Négrier, E. (2018). The participative turn in cultural policy: Paradigms, models, contexts. Poetics, 66,

-73. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.poetic.2018.02.006

Bonet, L., y Sastre, E. (2016). Le financement participatif, une alternative à la politique culturelle ? Nectart, 2(1),

-129. https://doi.org/10.3917/nect.002.0121

Borchi, A. (2020). Towards a Policy for the Cultural Commons. En E. Macrì, V. Morea, y M. Trimarchi (eds.), Cultural

Commons and Urban Dynamics: A Multidisciplinary Perspective (p. 11-24). Springer International Publishing.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-54418-8_2

Brabham, D. C. (2017). How crowdfunding discourse threatens public arts. New Media & Society, 19(7), 983-999.

https://doi.org/10.1177/1461444815625946

Bustamente, E. (2013). España: la cultura en tiempos de crisis. Madrid: Fundación Alternativas.

Cameron, S. (2016). Past, present and future: music economics at the crossroads. Journal of Cultural Economics, 40(1),

-12. https://doi.org/10.1007/s10824-015-9263-4

Cejudo Córdoba, R. (2017). Participation of the public in funding of the cultural offer: ethical arguments for debate.

Arbor-Ciencia Pensamiento y Cultura, 193(784), artículo a387. https://doi.org/10.3989/arbor.2017.784n2009

Chartrand, H. H., y McCaughey, C. (1989). The arm’s length principle and the arts: an international perspective–

past, present and future. Who’s to Pay for the Arts, 43-80.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry et research design: choosing among five approaches. SAGE Publications.

Cummings, M. C., y Schuster, J. M. D. (1989). Who’s to pay for the arts?: the international search for models of arts support.

ACA Books.

Dalla Chiesa, C. (2020). From Digitalisation to Crowdfunding Platforms: Fomenting the Cultural Commons. En E.

Macrì, V. Morea, y M. Trimarchi (eds.), Cultural Commons and Urban Dynamics: A Multidisciplinary Perspective

(p. 173-186). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54418-8_11

Dalla Chiesa, C., y Dekker, E. (2021). Crowdfunding in the arts: beyond match-making on platforms. Socio-Economic

Review, mwab006. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ser/mwab006

Davidson, R. (2019). The Role of Platforms in Fulfilling the Potential of Crowdfunding as an Alternative Decentralized

Arena for Cultural Financing. Law & Ethics of Human Rights, 13(1), 115-140. https://doi.org/10.1515/lehr-2019-0005

Davidson, R., y Poor, N. (2015). The barriers facing artists’ use of crowdfunding platforms: Personality, emotional

labor, and going to the well one too many times. New Media & Society, 17(2), 289-307.

https://doi.org/10.1177/1461444814558916

Davies, R. (2014). Civic crowdfunding: Participatory Communities, Entrepreneurs and the Political Economy of Place.

https://ssrn.com/abstract=2434615

Davies, R. (2015). Three provocations for civic crowdfunding. Information, Communication & Society, 18(3), 342-355.

https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.989878

Dubois, V. (2015). Cultural policy regimes in Western Europe. En J. D. Wright (ed.), International Encyclopedia

of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition (vol. 5, p. 460-465). Elsevier.

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10419-2

EU. (2010). Green Paper: Unlocking the potential of cultural and creative industries (Bruselas, COM. Comisión Europea.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1cb6f484-074b-4913-87b3-344ccf020eef/language-en

EU. Regulation 2020/1503 on European Crowdfunding Service Providers for Business. Unión Europea (2020).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1503

Eurocrowd. (2021). Scaling up partnerships: A blueprint for the implementation of match-funding schemes between public

authorities and crowdfunding platforms. https://eurocrowd.org/wp-content/uploads/2021/06/FINAL_Eurocrowd-

ScalingUpPartnerships-2021-2.pdf

European Crowdfunding Network. (2018). Triggering Participation: A Collection of Civic Crowdfunding and Matchfunding

Experiences in the EU. https://eurocrowd.org/

Evans, D. S., y Schmalensee, R. (2016). Matchmakers: The new economics of multisided platforms. Harvard Business

Review Press.

Evans, G. (2009). Creative cities, creative spaces and urban policy. Urban studies, 46(5-6), 1003-1040.

https://doi.org/10.1177/0042098009103853

Flyvbjerg, B. (2011). Case study. En N. K. Denzin e Y. S. Lincoln (eds.), The Sage handbook of qualitative research

(p. 301-316).

Henningsen, E., y Blomgren, R. (2017). Organisere for organiseringens skyld-Kultursamverkansmodellen og

organisasjonsreformenes rolle i nordisk kulturpolitikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 20(01-02), 51-70.

https://doi.org/10.18261/ISSN2000-8325-2017-01-02-05

Hoogen, Q. L., van den (2020). Values in crowdfunding in the Netherlands. International Journal of Cultural Policy, 26(1),

-127. https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1433666

Holden, J. (2015). The Ecology of Culture - A Report commissioned by the Arts and Humanities Research Council’s Cultural

Value Project. A. a. H. R. Council. www.ahrc.ac.uk/documents/project-reports-and-reviews/the-ecology-of-culture

Hong, S., y Ryu, J. (2019). Crowdfunding public projects: Collaborative governance for achieving citizen co-funding

of public goods. Government Information Quarterly, 36(1), 145-153. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.009

Klamer, A., Petrova, L., y Mignosa, A. (2006). Financing the Arts and Culture in the European Union.

Lazzaro, E., y Noonan, D. (2020). A comparative analysis of US and EU regulatory frameworks of crowdfunding for

the cultural and creative industries. International Journal of Cultural Policy, 1-17.

https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1776270

Le Béchec, M., Dejean, S., Alloing, C., y Méric, J. (2018). Le financement participatif des projets culturels et ses

petits mondes. En F. Moreau e Y. Nicolas (eds.), Financement participatif: une voie d’avenir pour la culture?

(p. 177-218). Ministère de la Culture - DEPS.

Lehner, O. M. (2013). Crowdfunding social ventures: a model and research agenda. Venture Capital, 15(4), 289-311.

https://doi.org/10.1080/13691066.2013.782624

Lenart-Gansiniec, R. (2021). Crowdfunding in Public Sector: A Systematic Literature Review. En R. Lenart-Gansiniec y

J. Chen (eds.), Crowdfunding in the Public Sector (p. 21-42). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77841-5_2

Lindström Sol, S. (2019). The democratic value of participation in Swedish cultural policy. Comunicação e sociedade(36),

-99. https://doi.org/10.17231/comsoc.36(2019).2346

Loots, E. (2020). Do local governments master the art of matching? Drivers and barriers of match-funding through the

VoordeKunst crowdfunding platform ECAF Research Conference 2020, Utrecht.

https://www.uu.nl/en/events/ecaf-research-conference-2020

Macht, S., y Weatherston, J. (2015). Academic research on crowdfunders: What’s been done and what’s to come?

Strategic Change, 24(2), 191-205. https://doi.org/10.1002/jsc.2010

Mangset, P., Kangas, A., Skot-Hansen, D., y Vestheim, G. (2008). Nordic cultural policy. International Journal of

Cultural Policy, 14(1), 1-5. https://doi.org/10.1080/10286630701856435

Maxwell, J. A. (2009). Designing a Qualitative Study. En L. Bickman y D. J. Rog (eds.), The SAGE handbook of applied

social research methods (2 ed., pp. 214 - 253). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781483348858

McKenny, A. F., Allison, T. H., Ketchen Jr, D. J., Short, J. C., e Ireland, R. D. (2017). How should crowdfunding

research evolve? A survey of the entrepreneurship theory and practice editorial board. Entrepreneurship Theory

and Practice, 41(2), 291-304. https://doi.org/10.1111/etap.12269

Mendes-Da-Silva, W., Rossoni, L., Conte, B. S., Gattaz, C. C., y Francisco, E. R. (2016). The impacts of fundraising

periods and geographic distance on financing music production via crowdfunding in Brazil. Journal of Cultural

Economics, 40(1), 75-99. https://doi.org/10.1007/s10824-015-9248-3

Menger, P.-M. (1999). Artistic Labor Markets and Careers. Annual Review of Sociology, 25(1), 541-574.

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.541

Menger, P.-M. (2010). Cultural policies in Europe. From a state to a city-centered perspective on cultural generativity (10-

. National Graduate Institute for Policy Studies - GRIPS Discussion Paper 10-28.

Mollick, E., y Nanda, R. (2016). Wisdom or Madness? Comparing Crowds with Expert Evaluation in Funding the

Arts. Management Science, 62(6), 1533-1553. https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2207

Moreau, F., y Nicolas, Y. (2018). Introduction. En F. Moreau e Y. Nicolas (eds.), Financement Participatif: une voie d’avenir

pour la culture? (p. 7-19). Ministère de la Culture - DEPS. https://www.cairn.info/financement-participatif-unevoie-

d-avenir--9782724623253.htm

Muñoz Villarreal, A. (2018). A brief reference to the colloborative economy and cultural heritage. Revista Jurídica

de Castilla y León(44), 181-192.

Myndigheten för kulturanalys. (2013). Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding. Myndigheten

för kulturanalys. Recuperado de: https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2013/02/Omvarldsanalys_-

Crowdfunding_2013.pdf

Pratt, A. C. (2005). Cultural industries and public policy: An oxymoron? International Journal of Cultural Policy, 11(1),

-44. https://doi.org/10.1080/10286630500067598

Rius-Ulldemolins, J., Flor Moreno, V., y Hernàndez i Martí, G.-M. (2019). The dark side of cultural policy: economic

and political instrumentalisation, white elephants, and corruption in Valencian cultural institutions. International

Journal of Cultural Policy, 25(3), 282-297. https://doi.org/10.1080/10286632.2017.1296434

Rius-Ulldemolins, J., Pizzi, A., y Rubio Arostegui, J. A. (2019). European models of cultural policy: towards European

convergence in public spending and cultural participation? Journal of European Integration, 41(8), 1045-1067.

https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1645844

Rius-Ulldemolins, J., y Rubio Aróstegui, J. A. (2016). Treinta años de políticas culturales en España: Participación cultural,

gobernanza territorial e industrias culturales. Universitat de València.

Rochet, J.-C., y Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. Journal of the european economic

association, 1(4), 990-1029.

Rubio-Arostegui, J. A., y Villarroya, A. (2021). Patronage as a way out of crisis? the case of major cultural institutions

in Spain. Cultural Trends, 1-20. https://doi.org/10.1080/09548963.2021.1986670

Rubio Arostegui, J. A., y Rius-Ulldemolins, J. (2020). Cultural policies in the South of Europe after the global economic

crisis: is there a Southern model within the framework of European convergence? International Journal of Cultural

Policy, 26(1), 16-30. https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1429421

Rykkja, A., Mæhle, N., Munim, Z. H., y Shneor, R. (2020). Crowdfunding in the Cultural Industries. En R. Shneor,

L. Zhao, y B.-T. Flåten (eds.), Advances in Crowdfunding: Research and Practice. Palgrave MacMillan.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_18

Sanjuán, J., Rausell, P., Coll, V., y Abeledo, R. (2020). Mayors, Using Cultural Expenditure in An Opportunistic Way

Improves the Chances of Re-Election, but Do Not Do It: Revisiting Political Budget Cycles. Sustainability, 12(21),

https://doi.org/10.3390/su12219095

Schuster, J. M. D. (1989). Government Leverage of Private Support: Matching Grants and the Problem with New

Money. En M. J. Wyszomirski y P. Clubb (eds.), The Cost of Culture: Patterns and Prospects of Private Arts Patronage.

ACA Books.

Senabre, E., y Morell, M. F. (2018). Match-Funding as a Formula for Crowdfunding: A Case Study on the Goteo.org Platform.

Actas del 14.º Simposio Internacional sobre Colaboración Abierta, París, Francia.

Shneor, R., y Munim, Z. H. (2019). Reward crowdfunding contribution as planned behaviour: An extended framework.

Journal of Business Research, 103, 56-70. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.013

SOU. (2018:20). Grãsrotfinansiering. Estocolmo: Finansdepartementet. Recuperado de https://www.regeringen.se/

rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201820/

Stenström, E. (2008). What turn will cultural policy take? The renewal of the Swedish model. International Journal

of Cultural Policy, 14(1), 25-35. https://doi.org/10.1080/10286630701856476

Styhre, A. (2013). The economic valuation and commensuration of cultural resources: Financing and monitoring

the Swedish culture sector. Valuation Studies, 1(1), 51-81. https://doi.org/10.3384/vs.2001-5992.131151

Swords, J. (2017). Crowd-patronage-Intermediaries, geographies and relationships in patronage networks. Poetics,

, 63-73. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2017.09.001

Vestheim, G. (2008). All kulturpolitikk er instrumentell. En KulturSverige 2009 : Problemanalys och statistik (p. 56-

. Swedish Cultural Policy Research Observatory. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-18582

Voldere, I. de, Romainville, J.-F., Knotter, S., Durinck, E., Engin, E., Le Gall, A., Kern, P., Airaghi, E., Pletosu, T., y

Ranaivoson, H. (2017). Mapping the creative value chains (927966638X). Comisión Europea.

https://op.europa.eu/s/velb

Voldere, I. de, y Zeqo, K. (2017). Crowdfunding - Reshaping the crowd’s engagement in culture. Publications Office of

the European Union. https://doi.org/10.2766/011282

Wenzlaff, K. (2020a). Civic Crowdfunding: Four Perspectives on the Definition of Civic Crowdfunding. En R. Shneor,

L. Zhao, y B.-T. Flåten (eds.), Advances in Crowdfunding: Research and Practice (p. 441-472). Springer International

Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_19

Wenzlaff, K. (2020b). Where and how do public authorities and crowdfunding platforms collaborate? https://www.linkedin.

com/pulse/where-how-do-public-authorities-crowdfunding-karsten-wenzlaff?trk=public_profile_article_view

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications (6.ª ed.). Sage publications.

Zamorano, M. M. (2017). Cultural policy governance, sub‑state actors, and nationalism: a comparative analysis

based on the Spanish case. Debats: Revista de cultura, poder i societat(2), 79-94.

https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2017-6

Ziegler, T., Shneor, R., Wenzlaff, K., Odorovic, A., Johanson, D., Hao, R., y Ryll, L. (2019). Shifting Paradigms The 4th

European Alternative Finance Benchmarking Report. https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/

centres/alternative-finance/downloads/2019-04-4th-european-alternative-finance-benchmarking-industryreport-

shifting-paradigms.pdf

Publicades

2023-05-30

Com citar

Rykkja, A. and Bonet, L. (2023) “Adjudicació de fons de contrapartida al micromecenatge cultural per part dels governs: una anàlisi comparativa exploratòria dels casos espanyol i suec”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1). doi: 10.28939/iam.debats-137-1.7.

Número

Secció

ARTÍCLES