EN PREMSA

ARTICLES EN PREMSA

Aquesta secció recull aquells articles que ja han estat revisats i acceptats i estan a l'espera de l'assignació d'un volum definitiu. L'objectiu és posar al més aviat possible a la disposició de la comunitat científica els resultats d'investigació. Els articles publicats són definitius i es poden citar, ja que disposen d'un Identificador d'Objecte