Sobre la revista

Focus i abast

La revista Debats. Revista de cultura, poder i societat  (ISSN 0212-0585 / ISSN-e 2530-3074) va nàixer el 1982 com una revista de la Institució Alfons el Magnànim (i tot seguit de la IVEI, Institució Valenciana d’Estudis i d’Investigació) de la Diputació de València amb la voluntat de promoure i actualitzar els grans debats de les ciències socials a València, donant peu a la participació d'importants figures en aquests camps. Actualment, la revista Debats és una revista semestral i té l’objectiu d’aglutinar les reflexions actuals en el camp intel·lectual entorn de la cultura —en el sentit ampli de pràctiques culturals i també en el sentit restrictiu de les arts—, i la seua relació amb el poder, la política, la identitat, el territori i el canvi social. El marc de referència de la revista se situaria en les temàtiques que són rellevants a la societat valenciana i el seu entorn, però amb intenció de convertir-se en un referent a nivell europeu i internacional. La revista parteix de la perspectiva de les ciències socials, però pretén al mateix temps connectar amb les anàlisis i els debats contemporanis de les humanitats així com dels estudis de comunicació i dels cultural studies. Alhora es reclama metodològicament plural al mateix temps que pretén incentivar la innovació en l’adopció de noves tècniques de recerca i de comunicació dels resultats a un públic ampli. És a dir, pretén convertir la revista en un instrument d’anàlisi de les problemàtiques emergents al voltant de la cultura i la societat contemporània des d’una perspectiva àmplia i multidisciplinar combinant una voluntat d'incidència social amb el rigor científic de les publicacions i els debats científics a nivell internacional. S’accepten treballs en tres idiomes: català, castellà i anglès.

 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats. Tindran una extensió orientativa d’entre 6.000 i 8.000 paraules, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.

 

Política d’accés obert

Debats. Revista de cultura, poder i societat és d'accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global. Els continguts complets en PDF, que inclouen tots els números des del 1982, estan disponibles electrònicament en accés obert sense període d’embargament.

Debats. Revista de cultura, poder i societat es publica sota el sistema de llicències Creative Commons segons la modalitat: Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faça un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. No obstant això, les imatges utilitzades en Debats estan subjectes al copyright de l'autor/a i no estan disponibles sota la llicència de Creative Commons. No es pot utilitzar aquestes imatges sense el permís del creador/a.

 

Periodicitat

Debats. Revista de cultura, poder i societat  té una periodicitat semestral, i es publica els mesos de Maig i Novembre. El mes de Desembre es publica un Número anual en anglès.

 

Edició sense càrrec

Els autors no han pagar cap import per publicar a Debats. Revista de cultura, poder i societat