Incorporating an intersectional perspective into local community cultural facilities: identifying priority areas

Autors/ores

Resum

The integration of an intersectional perspective in the analysis and response to inequality and discrimination has become frequent in recent years because of the need to develop more complex approaches in these areas. This article aimed to present some initial reflections and approaches to the transfer of this perspective to the practice of local cultural facilities (e.g., community centres). To this end, we provide a definition of the intersectional perspective and its implications and apply it to the practice of local cultural management, including the identification of a range of conceptual and practical challenges. The work concludes by distinguishing a set of priority areas for the mainstreaming of intersectionality as part of the management of local cultural facilities: baseline analysis, training, consultation and participation spaces, programming, mediation, and evaluation and learning processes. Despite the complexity involved in implementing these tasks, we suggest that intersectionality should be understood as a progressive learning process that may take advantage of existing initiatives and knowledge in areas including cultural rights, gender, and diversity management.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Jordi Baltà, TRÀNSIT PROJECTES / CEPS PROYECTOS SOCIALES

Jordi Baltà has a master’s degree in European cultural policy and administration (University of Warwick, United Kingdom). He is a consultant at Trànsit Projectes, an associate professor for the degree in international relations (Blanquerna-Ramon Llull University), and a collaborating professor for the master’s degree in cultural management (Open University of Catalonia-University of Girona)

Gigi Guizzo, TRÀNSIT PROJECTES / CEPS PROYECTOS SOCIALES

Guizzo is the European Project Manager at Trànsit Projectes/CEPS Social Projects. She graduated (BA Hons) in art history and has a master’s degree in cultural memory. She designs and implements projects related to education and social and cultural issues, specialising in LGBTQI issues and gender equality, digital discrimination, digital innovation, and environmental justice.

Àngel Mestres, TRÀNSIT PROJECTES / CEPS PROYECTOS SOCIALES

Mestres is the director of Trànsit Projectes. He is the academic coordinator of the master’s degree in management of cultural institutions and companies and of the postgraduate course in design of cultural projects, both from the University of Barcelona. Mestres is also a professor for the specialisation postgraduate course in cultural management at the University of Córdoba (Argentina)

Referències

Alexanian Meacci, A., y Centro Cívico Sagrada Familia. (2019). Recomanacions per a la incorporació de la perspectiva de

gènere en els centres cívics, a partir de l’experiència del Centre Cívic Sagrada Família del Districte de l’Eixample. Barcelona:

Ayuntamiento de Barcelona - Distrito del Ensanche. Recuperado el 25 de febrero de 2022 de https://ajuntament.

barcelona.cat/centrescivics/sites/default/files/guialila2019.pdf

Ayuntamiento de Barcelona. (2021). Fem Cultura: Pla de Drets Culturals de Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento de

Barcelona. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/

pla drets culturals mesura pautes v19.pdf

Barbieri, N., y Salazar, Y. (2019). L’equitat en les polítiques culturals. Estudi de casos amb metodologia de recerca participativa.

Barcelona: Diputación de Barcelona. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://llibreria.diba.cat/cat/libro/lequitat-

en-les-politiques-culturals-estudi-de-casos-amb-metodologia-de-recerca-participativa- 61960

Budapest Observatory (2003). Socio-cultural Activities and their Institutions in Europe: The rationale of a projected

International research (en línea). Recuperado el 25 de febrero de 2022 de http://budobs.org/other-projects/sociocultural-

institutions.html

Castilla, K. (2020). Datos para la identificación de interseccionalidades en el Estado español: ¿una misión imposible hoy?.

Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya. Recuperado el 6 de agosto de 2021 de https://www.idhc.org/

ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/dades-per-a-la-identificacio-d-interseccionalitats-a-l-estatespanyol-

una-missio-impossible-avui.php

CGLU [Ciudades y Gobiernos Locales Unidos]. (2015). Cultura 21: Accions. Compromisos sobre el paper de la cultura a

les ciutats sostenibles. Barcelona: CGLU. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://agenda21culture.net/sites/

default/files/files/documents/multi/c21 2015web cat.pdf

Christensen-Redzepovic, E. (ed.) (2020). Gender Equality: Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors. Brainstorming

Report Reflecting Group Discussions During Voices of Culture Session, Prague, 4-5 September 2019. Voices of Culture.

Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://voicesofculture.eu/2020/02/25/brainstorming-report-gender-balancein-

the-cultural-and-creative-sectors/

Coll-Planas, G., y Solà-Morales, R. (2019). Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals. Igualtats

Connectades: Interseccionalitat a les polítiques públiques locals. Terrassa: Ayuntamiento de Terrassa, Universidad de

Vic y CEPS Proyectos Sociales. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://igualtatsconnect.cat/wp-content/

uploads/2019/06/Publicacion-Igualtats-Connectades.pdf

Coll-Planas, G., Solà-Morales, R., y García-Romeral, G. (2021). Aplicació de la interseccionalitat en les polítiques i serveis

d’igualtat i no discriminació: reflexions crítiques i recomanacions. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya.

Recuperado el 6 de agosto de 2021 de https://www.idhc.org/arxius/recerca/Intsersec-cat-1.pdf

Conor, B. (2021). Género & Creatividad: Progresos al borde del precipicio. París: UNESCO. Recuperado el 6 de agosto de

de https://unesdoc.unesco.org/arfc/48223/pf0000375713

Consell d’Europa. (2017). New paradigm Intercultural Cities: Bridging the equality, diversity and inclusion agendas / Nuevo

paradigma Ciudades Interculturales: Conectando las agendes de igualdad, diversidad e inclusión. Estrasburgo: Consejo

de Europa. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://rm.coe.int/new-paradigm-intercultural-cities-bridgingthe-

equahty-diversity-and-/1680969356

De Montfort, J.S. (26 de abril de 2021). Remedios Zafra: “El entramado sobre el que construimos nuestras vidas requiere

de una compleja articulación social que no podemos dar por sentada”. The Objective. Recuperado el 30 de agosto

de 2021 de https://theobjective.com/further/remedios-zafra-fragiles-cel-entramado-sobre-el-que-construimosnuestras-

vidas-requiere-de-una-compleja-articulacion-social

Domènech, M., y Partal, A. (2020). Enquesta de participació i hàbits culturals: Informe i proposta d’enquesta. Barcelona:

Centre d’Estudis i Recursos Culturals. Recuperado el 25 de febrero de 2022 de https://cercles.diba.cat/cgi-bin/

koha/opac-retrieve-file.pl?id=ccad703ab7e6bc933401f494ccb34ed5

Fundació Interarts. (2005). Centres Culturals Polivalents: conceptes i models a Europa. Barcelona: Centre d’Estudis i

Recursos Culturals. Recuperado el 25 de febrero de 2022 de https://www.diba.cat/documents/326398/11033687/

Centres+culturals+polivalents%2C%20conceptes+i+models+a+Europa +2005.pdf/95aa6b2b-f96e-4210-8d80-0ec97200e339

Gall, O. (2014). Interseccionalidad e interdisciplina para entender y combatir el racismo. Inter Disciplina, 2(4), 9-34.

Institut de Cultura de Barcelona. (2020). Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona: Procés d’elaboració i

anàlisi de resultats. Barcelona: ICUB. Recuperado el 25 de febrero de 2022 de https://barcelonadadescultura.bcn.

cat/wp-content/uploads/2020/02/EnqCultura2019 Informe CA.pdf

Jancovich, L. (2017). The participation myth. International Journal of Cultural Policy, 23(1), 107-121. doi:

1080/10286632.2015.1027698

La Diversa. (2018). Escenari de Dones: I Jornada sobre la situació de les dones en el sector cultural. Resumen. Documento PDF.

Martínez i Illa, S. (2010). Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020. Barcelona: Departamento de Cultura y

Medios de Comunicación. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://cultura.gencat.cat/webAcontent/ dgcc/08

Serveis/Publicacions/documents/arxiu/pec 26 01 11.pdf

Miller, A. (2020). Slump in disabled audiences’ confidence presents major problem for the arts sector. Recuperado el 6 de

agosto de 2021 de https://www.indigo-ltd.com/blog/act-2-confidence-of-disabled-audiences

Miralles, E., y Saboya, M. (2000). Aproximaciones a la proximidad: tipologías y trayectorias de los equipamientos en Europa

y en España. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de http://www.laxarxa.cat/altres/noticia/b-aproximaciones-a-laproximidad-

tipo]ogias-y-trayeçtorias-de-loszequjpamientos-en-europa-y-en-espana-b-l·-part

O’Brien, D. (2019). The cultural policy puzzle: Is cultural policy a problem or a solution for social inequality?. IPPR Progressive Review, 26(2), 135-143. https://doi.org/10.1111/newe.12159

OMC (Open Method of Coordination) Working Group of Member States’ Experts. (2021). Towards Gender Equality in

the Cultural and Creative Sectors. Luxemburgo: UE. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://op.europa.eu/es/

publication-detail/-/publication/36e9028b-c73b-11eb-a925-01aa75ed71a1

Ramos Cebrián, S. (2021). Espacios activos y derechos pasivos: Una historia no resuelta en las políticas culturales de proximidad

(tesis doctoral en red). Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, Cataluña. Recuperado el 25 de febrero

de 2022 de https://www.tdx.cat/handle/10803/672418#page=1

Rodó-Zárate, M. (2021). Interseccionalitat: Desigualtats, llocs i emocions. Manresa: Tigre de Paper.

Stevenson, D. (2019). The cultural non-participant: critical logics and discursive subject identities. Arts and the Market,

(1), 50-64. doi: 10.1108/AAM-01-2019-0002.

Trànsit Projectes. (2020). Pla estratègic dels centres cívics de Vic. Barcelona y Vic: Diputación de Barcelona y

Ayuntamiento de Vic. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de https://www.diba.cat/documents/326398/304055299/

Pla+Centres+Civics+Vic 2020.pdf/40a18d87-1726-1825-491d-cdd96dfcc199?t=1604652770148

UNESCO. (2014). Igualdad de Género. Patrimonio y Creatividad. París: UNESCO. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de

http://www.unesco.org/culture/Gender-Equality-and-Culture/flipbook/es/mobile/index.html#p=1

Descàrregues

Publicades

2022-12-31

Com citar

Baltà, J., Guizzo, G. and Mestres, Àngel (2022) “Incorporating an intersectional perspective into local community cultural facilities: identifying priority areas”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 7, pp. 173–188. Available at: https://revistadebats.net/article/view/5518 (Accessed: 13 July 2024).

Número

Secció

SPECIAL ISSUE 2