Mobilitat, efimeritat i economies turístiques: tour grafiter practicant running a León, Guanajuato

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.3

Paraules clau:

tourism, urban art, Mexico, urban imaginaries, mobility, ephemerality

Resum

En aquest article analitze la creació d’un tour per a runners que mostra l’art del grafit per encàrrec (o art urbà) a León, Guanajuato, Mèxic. Fundats el 2017, els recorreguts són part d’un canvi econòmic i cultural molt gran que allunya la ciutat de les seues arrels agrícoles i industrials. Des de la dècada dels 90, León ha buscat l’estatus de ciutat global sense deixar d’intentar reivindicar connexions amb la tradició. Pràctiques creatives com l’art urbà ajuden a cultivar una imatge urbana atractiva. Argumente que els recorreguts fan destacar tres temes al bell mig tant del debat de les ciutats creatives com dels desafiaments i les friccions que hi ha en la institucionalització del grafit: mobilitat, efimeritat i economia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Caitlin Bruce, University of Pittsburgh

La Dra. Bruce és professora agregada de Comunicació a la Universitat de Pittsburgh. Va concloure el doctorat a la Universitat Northwestern el 2014 i és autora del llibre Painting Publics: Transnational Legal Graffiti Scenes as Spaces for Encounter (“Art urbà: escenes transnacionals en grafits legals com a espais de trobada”; Temple University Press), de 2019. Els seus articles han aparegut en Geohumanities, Text & Performance Quarterly, Critical/Cultural Communication Studies, Communication Culture and Critique, Women’s Studies in Communication i el Quarterly Journal of Speech, entre altres publicacions. És coordinadora principal del programa d’art urbà Hemispheric Conversations: Urban Art Project (Conversacions hemisfèriques: projecte d’art urbà).

Referències

Austin, J. (2002). Taking the train. New York: Columbia University Press.

Bloch, S. (2020). Going all city. Chicago: University of Chicago Press.

Bruce, C.F. (2016): “Tour 13: From Precarity to Ephemerality,” GeoHumanities, DOI:

1080/2373566X.2016.1234352

Camarena, D. (2001). “Recopicación gráfica de graffiti en León,” unpublished undergraduate

thesis, Universidad Iberoamericana León.

Campbell, B. (2003). Mexican murals in times of crisis. Tucson: University of Arizona Press.

Cockcroft, E., Weber, J. and Cockcroft, J. (1977). Toward a People's Art. New York: Dutton.

Coffey, M. K. (2012). How a revolutionary art became official culture. Durham: Duke

University Press.

Ferrell, J. (1993). Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality. Garland.

Galvis, J. P. (2017). Planning for urban life: Equality, order, and exclusion in Bogotá's lively

public spaces. Journal of Latin American Geography, 16(3), 83-105.

García Canclini, N. (2001) Consumers and Citizens: Globalization and Multicultural Conflicts,

trans. George Yúdice. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Gómez Vargas, H. (2020). Personal communication with author.

Hernández Sánchez, P.(2008), La Historia de Graffiti en Mexico 2.0. Mexico: IMJUV

Hernández, L. (2018). Personal Interview, December 13.

Jasso, R. (2013). “León Pinta Su Pared,” Revista Cultura Alternativa, Publication of the Instituto

Cultural de León, no 33, p.9.

Keim. (2016). Personal Interview.

Latorre, G. (2019). Democracy on the Wall: Street Art of the Post-dictatorship Era in Chile. The

Columbus: Ohio State University Press.

Macdowell L. (2019). Instafame: Graffiti and Street Art in the Instagram Era, United Kingdom,

New York: Intellect Books.

McAuliffe, C. (2012). Graffiti or street art? Negotiating the moral geographies of the creative

city. Journal of urban affairs, 34(2), 189-206.

McRobbie, A. (2018). Be creative: Making a living in the new culture industries. London: John

Wiley & Sons.

Merriman, P., Jones, R., Cresswell, T., Divall, C., Mom, G., Sheller, M., & Urry, J. (2013).

Mobility: Geographies, histories, sociologies. Transfers, 3(1), 147-165.

Mould, O. (2018). Against creativity. New York: Verso Books.

Nickis, Interview, May 11, 2015, León Guanajuato.

Orion, Personal Interview, May 13, 2015, León Guanajuato.

Ortiz van Meerbeke, G., & Sletto, B. (2019). ‘Graffiti takes its own space’ Negotiated consent

and the positionings of street artists and graffiti writers in Bogotá, Colombia. City, 23(3), 366-387.

Pabón-Colón, J. N. (2018). Graffiti Grrlz: Performing Feminism in the Hip Hop Diaspora. New

York: NYU Press.

Rangel, P. Personal Interview, September 17, 2019, Mexico City, Mexico.

Rodríguez, C. (2017). “Plasman artistas su ingenio en panteón,” El Sol de Leon, October 31,

<https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pintan-a-la-muerte>. Access date: March 2019.

Salazar, N. B. (2018). Theorizing mobility through concepts and figures. Tempo Social, 30(2),

-168.

Spok, Personal Interview, May 11, 2015, León Guanajuato..

Swanson, K. (2013). Zero tolerance in Latin America: Punitive paradox in urban policy

mobilities. Urban Geography, 34(7), 972-988.

Téllez Valencia, C. (2014). La construcción de la tecnocracia en León y su proyecto inacabado

de participación social. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 35(138), 209-243.

Wilson, D. (2017). Making Creative Cities in the Global West: The New Polarization and

Ghettoization in Cleveland, USA, and Glasgow, UK. In Inequalities in Creative

Cities (pp. 107-127). New York: Palgrave Macmillan.

Young, A. (2010). Negotiated consent or zero tolerance? Responding to graffiti and street art in

Melbourne. City, 14(1-2), 99-114.

Wes, Personal interview, May 13, 2015, León Guanajuato.

Publicades

2023-05-30

Com citar

Bruce, C. (2023) “Mobilitat, efimeritat i economies turístiques: tour grafiter practicant running a León, Guanajuato”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1), pp. 51–66. doi: 10.28939/iam.debats-137-1.3.

Número

Secció

QUADERN