Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris... compartits?

Autors/ores

  • Diane Saint-Pierre
  • Alexandre Couture Gagnon

Resum

Des de l’aprovació de la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals de la UNESCO de 2005, la diversitat cultural esdevindria un objectiu central en les polítiques públiques de molts estats signataris. Però, tot i que s’han trobat diferències entre situacions nacionals pel que fa al reconeixement d’aquesta diversitat, què passa amb aquestes nacions minoritàries que treballen des de fa dècades per a desenvolupar una cultura societària legítima per la seua pertinença cultural i lingüística? Hi ha
un desajust pel que fa als instruments d’acció pública posats en pràctica al llarg de dècades per assegurar l’esplendor d’una cultura i d’una llengua particulars? En aquest text, ens centrem en les polítiques culturals i en altres àrees connexes (sobretot en llengua, educació i immigració) que també estan relacionades amb la qüestió de la diversitat cultural al Quebec i a Catalunya, dues nacions
minoritàries que, com a societats democràtiques dotades d’autonomia parlamentària i governamental, també tenen l’obligació de
protegir, valoritzar i donar suport a les minories i als grups etnoculturals que habiten als seus territoris.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Publicades

2017-05-05

Com citar

Saint-Pierre, D. and Couture Gagnon, A. (2017) “Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris. compartits?”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1701 (Accessed: 1 December 2022).

Número

Secció

QUADERN