Presentació del 2n monogràfic “Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural”

Autors/ores

  • Marta Casals-Balaguer Universitat de Barcelona
  • Anna Villarroya Universitat de Barcelona

Resum

Aquest monogràfic de la revista Debats. Revista de cultura, poder i societat, titulat
“Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural”, presenta
el segon dels dos números especials dedicats a la cultura i els gèneres a la societat
contemporània. En aquest segon monogràfic, en concret, es presenten sis recerques
sobre les desigualtats de gènere en el camp de la cultura: tres d’aquestes centrades
en el sector de la música, i les altres tres, de base més conceptual, en la incorporació
de la perspectiva de gènere i interseccional en les polítiques i en la gestió diària
d’equipaments, institucions i empreses de l’àmbit cultural, així com en el treball
creatiu i el treball de cures.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Conor, B. (2021). Género & Creatividad: Progresos al borde del precipicio. París: UNESCO.

Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375713

Shaheed, F. (2021). Cultural actions supporting gender equality in cities and territories. Barcelona:

UCLG Committee on Culture, United Cities and Local Governments. Disponible

en: https://cultureactioneurope.org/knowledge/cultural-actions-supporting-genderequality-

in-cities-and-territories/

Villarroya Planas, A. (2022). Igualdad de género: un paso adelante, dos pasos atrás. En

UNESCO (ed.), Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien

público global (p. 242-261). París: UNESCO. Disponible en: https://unesdoc.unesco.

org/ark:/48223/pf0000380479

Publicades

2022-11-14

Com citar

Casals-Balaguer, M. and Villarroya, A. . (2022) “Presentació del 2n monogràfic ‘Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural’”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2). Available at: https://revistadebats.net/article/view/5234 (Accessed: 25 March 2023).