Presentació del 1r monogràfic «Cultura i gèneres. Arts i professions»

Autors/ores

  • Marta Casals Universitat de Barcelona
  • Anna Villarroya Universitat de Barcelona

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Conor, B. (2021). Género & Creatividad: Progresos al borde del precipicio. París: UNESCO.

Recuperat de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375713

Cuny, L. (2020). Libertad & creatividad: defender el arte, defender la diversidad, edició especial.

París: UNESCO. Recuperat de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373360

Neil, G. (2019). Cultura y condiciones laborales de los artistas: aplicar la Recomendación de

relativa a la Condición del Artista. París: UNESCO. Recuperat de https://unesdoc.

unesco.org/ark:/48223/pf0000371790_spa

UNESCO (2022). Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien

público global. París: UNESCO. Recuperat de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/

pf0000380479

Villarroya Planas, A. (2022). Igualdad de género: un paso adelante, dos pasos atrás. En

UNESCO (ed.). Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un

bien público global. París: UNESCO, p. 242-261. Recuperat de https://unesdoc.unesco.

org/ark:/48223/pf0000380479

Publicades

2022-05-24

Com citar

Casals, M. and Villarroya, A. (2022) “Presentació del 1r monogràfic «Cultura i gèneres. Arts i professions»”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(1), pp. 6–9. Available at: https://revistadebats.net/article/view/4522 (Accessed: 21 May 2024).

Número

Secció

PRESENTACIÓ