La reestructuració de la competició electoral a la Comunitat Valenciana (2011-2019)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-1.7

Resum

La competició electoral a la Comunitat Valenciana generalment s’ha articulat amb base en els eixos esquerra-dreta i la identitat nacional (p. ex. Martín Cubas, 2007). Encara que la identitat dels electors ha romàs generalment estable, sí que s’han produït alguns canvis entre 2011 i 2019 que, possiblement, han facilitat l’emergència de partits polítics nous. El propòsit principal del text és mostrar en quina mesura s’han produït canvis en els espais electorals ocupats pels partits nous i vells de la Comunitat Valenciana en els últims cicles electorals autonòmics. Això permet, al seu torn, mostrar l’evolució de les àrees de predomini d’alguns partits, així com aquells espais en els quals la competició electoral ha sigut més intensa. El cas valencià mostra les limitacions d’aquelles teories de la competició basades en l’exclusivitat dels espais electorals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Joan Enguer, Universität Heidelberg

Doctorand en l’Institut de Ciències Polítiques de la Universitat de Heidelberg. Els seus interessos d’investigació se centren en el rol que els partits polítics despleguen en la dimensió territorial de la política climàtica.

Oscar Barberà

Doctor en Ciència Política i de l’Administració Pública. Professor en Ciència Política i de l’Administració a la Universitat de València. El seu camp d’interés se centra en els partits i les elits polítiques, tant en el cas espanyol com comparat.

Referències

bellán, M.A. y Pardo, G.P. (2018) “La nueva configuración del sistema de partidos valenciano. Una aproximación institucionalista”, Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, n. 77: 175-200. doi: 10.29101/cres.v25i77.9200

Bartomeus, O. (2003) La competencia política en la España de las autonomías. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Bartomeus, O. (2015) La transformació de l’espai polític català 2004-2014. Quadern, 10. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Bartomeus, O. y Medina, L. (2011) ‘La competencia entre los partidos: ¿síntomas de cambio?’, en Marcet, J. y Casals, X. (eds) Partidos y elecciones en la Catalunya del siglo XXI. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, pp. 155–190.

Bernardo, J. M. y López, R. (1991) Comunitat Valenciana: Resultats provisionals de les eleccions 1991, 1993, 1994, 1995, Generalitat Valenciana, Departament d’Estadística, Presidència.

Blyth, M. y Katz, R. (2005) ‘From Catch-all Politics to Cartelisation: The Political Economy of the Cartel Party’, West European Politics, 28(1), pp. 33–60. doi: 10.1080/0140238042000297080

Carratalá, A. y Palau Sampio, D. (2020) “Discursos en competència en la dreta política valenciana: comunicació i estratègia davant les eleccions autonòmiques de 2019”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 133-153. doi: 10.28939/iam.debats.134-1.8

Chávez Molina, E., y Vergés Bosh, N. (2019). La bolsonarización de España. BORDES, (12), 45-53. doi: https://170.210.178.41/OJS/index.php/bordes/article/view/443

Dalton, R. J. (2014) Citizen Politics. Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. Thousand Oaks, California: Sage/CQPress.

Dalton, R. J. y Welzel, C. (2013) The civic culture transformed: from allegiant to assertive citizens. Cambridge: Cambridge University Press. doi: http://doi.org/10.1017/CBO9781139600002

Downs, A. (1957) An economic theory of democracy. New York: Harper & Bros.

Elias, A., Szöcsik, E. y Zuber, C. I. (2015) ‘Position, selective emphasis and framing: How parties deal with a second dimension in competition’, Party Politics, 21(6). doi: http://doi.org/10.1177/1354068815597572.

Enelow, J. y M. Hinich (eds) (1984) The Spatial Theory of Voting: An Introduction, New York: Cambridge University Press.

Enguix, S. y Marín Pérez, B. (2020) “La mirada valenciana de les cites electorals del 28A i 26M”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 11-25. doi: http://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.2

Evans, J. A. (2004) Voters and Voting. London: Sage Publications.

Franch, V. (1998) ‘Las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana’, en Alcántara, M. y Martínez, A. (eds) Las elecciones autonómicas en España, 1980-1997. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 445–501.

Franch, V. y Martín Cubas, J. (2000). “Eleccions, partits i sistemes de partits a la Comunitat Valenciana”, en

Ninyoles, R.L. (ed.): La societat valenciana: estructura social i institucional. Alzira: Bromera.

Harrop, M. y Miller, W. L. (1987) Elections and voters: a comparative introduction. New York: The Meredith Press. doi: http://doi.org/10.1007/978-1-349-18912-0

Inglehart, R. F. (1977) The Silent Revolution Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Katz, R. S. y Mair, P. (1995) ‘Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party’, Party Politics, 1(1), pp. 5–28. doi: http://doi.org/10.1177/1354068895001001001

Katz, R. S. y Mair, P. (2018) Democracy and the cartelization of political parties, Democracy and the Cartelization of Political Parties. Oxford University Press.

Kitschelt, H. P. (1994) The transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511622014

Martín Cubas, J. (2007). “Los espacios de competencia electoral en la Comunidad Valenciana (1995-2005)”, Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 60/61

Medina, L. (2014) Más partidos y más polarización Los cambios en la competencia electoral en Cataluña. Quadern 05. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Medina, L. (2015) Izquierda y derecha en España: un estudio longitudinal y comparado. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Mezquida, A. (2015) El valencianisme enfront d’Espanya, España: Fundació Nexe

Molas, I. and Bartomeus, O. (1998) Estructura de la competència política a Catalunya. Working Paper 138. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Molas, I. y Bartomeus, O. (1999) Els espais de frontera entre els electorats. Estructura de la competencia política a Catalunya (II). Working Paper, 165. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Molas, I. y Bartomeus, O. (2001) Estructura de la competencia política en España (1986-2000), Working Paper, 196. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials

Oñate, P. (2013) “Los partidos políticos y los sistemas de partidos en la Comunidad Valenciana” en Canales, J.M. (ed.), Sistema político de la Comunidad Valenciana, València: Tirant lo Blanch.

Pavía, J. M. y Aybar, C. (2020) “La mobilitat electoral en les eleccions de 2019 a la Comunitat Valenciana”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 27-51. doi: http://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.3.

Rabinowitz, G. y S. Macdonald (1989) ‘A directional theory of voting’, American Political Science Review, 83: 93–121. doi: 10.2307/1956436

Roig, R. (2019). “Del bipartidismo al pentapartidismo: Nueva dinámica ideológica”, Una vida dedicada al Parlamento: Estudios en Homenaje a Lluís Aguiló i Lúcia (p. 491-508). València: Corts Valencianes.

Publicades

2022-05-24

Com citar

Enguer, J. . and Barberà, O. (2022) “La reestructuració de la competició electoral a la Comunitat Valenciana (2011-2019)”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(1), pp. 132–151. doi: 10.28939/iam.debats-136-1.7.

Número

Secció

ARTÍCLES