Què hi ha en un like? Continguts polítics en Facebook i Instagram en les eleccions autonòmiques valencianes de 2019

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.6

Paraules clau:

comunicació política, campanya electoral, Comunitat Valenciana, xarxes socials, Facebook, Instagram

Resum

En els últims anys, xarxes socials com Facebook i Instagram s’han situat com els espais preferents de la comunicació política. D’una banda, els actors polítics han incorporat aquestes xarxes a la seua estratègia com un canal a través del qual compartir els seus missatges. D’altra banda, els usuaris hi troben un espai on participar i mostrar el seu interés per diferents qüestions polítiques. L’objectiu d’aquesta investigació és analitzar les publicacions difoses en Facebook i Instagram per part dels principals partits polítics valencians i els líders respectius en campanya electoral per tal de saber quines característiques tenen els continguts que més atenció han generat en els usuaris d’aquestes xarxes socials. Amb aquest objectiu, s’hi examinaran la funció i la temàtica dels posts, la presència de recursos visuals i l’ús d’eines d’interacció en les publicacions amb més likes. Els resultats demostren que la posició que ocupen els actors polítics influeix en l’èxit dels continguts entre el públic d’aquestes xarxes socials. Mentre que els seguidors dels partits en l’oposició prefereixen missatges crítics amb els adversaris polítics, els seguidors dels partits en el Govern són partidaris dels missatges focalitzats en els èxits aconseguits en la gestió. Paral·lelament, els temes centrats en polítiques socials i qüestions de campanya electoral són els que generen més likes entre el públic. Així mateix, la presència de recursos visuals, com fotografies o vídeos, d’una banda, i d’etiquetes i enllaços, de l’altra, afavoreix una reacció positiva dels usuaris.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Nadia Viounnikoff-Benet, Universitat Jaume I

Doctora en Ciències de la Comunicació per la Universitat Jaume I de Castelló. És llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i màster en Gestió de la Comunicació Política i Electoral per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu treball se centra en l’estudi de la narrativa visual del lideratge polític en campanya electoral.

Andreu Casero Ripollés, Universitat Jaume I

Catedràtic d’universitat de Periodisme i degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I. És llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor per la Universitat Pompeu Fabra. Les seues línies d’investigació se centren en la comunicació política i en les transformacions digitals del periodisme. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Referències

Abejón, P., Sastre, A. y Linares, V. (2012). Facebook y Twitter en campañas electorales en España. Disertaciones: Anuario
electrónico de estudios en Comunicación Social, 5(7), 129-159.
Abejón Mendoza, P. y Mayoral Sánchez, J. (2017). Persuasión a través de Facebook de los candidatos en las elecciones
generales de 2016 en España. El profesional de la información, 26(5), 928-936. DOI: 10.3145/epi.2017.sep.14
Alonso Muñoz, L. y Casero Ripollés, A. (2018). Political Agenda on Twitter during the 2016 Spanish Elections: Issues,
Strategies, and Users’ Responses. Communication & Society, 31(3), 7-25.
Alonso Muñoz, L., Marcos García, S. y Casero Ripollés, A. (2016). Political Leaders in (inter)Action: Twitter as a Strategic
Communication Tool in Electoral Campaigns. Trípodos, 39, 71-90.
Bentivegna, S. (2015). A colpi di tweet: La politica in prima persona. Bolonia: Il Mulino.
Casero Ripollés, A. (2018). Research on Political Information and Social Media: Key Points and Challenges for the
Future. El profesional de la información, 27(5), 964-974. DOI: 10.3145/epi.2018.sep.01
Casero Ripollés, A., Feenstra, R. A. y Tormey, S. (2016). Old and New Media Logics in an Electoral Campaign: The Case
of Podemos and the Ttwo-way Street Mediatization of Politics. The International Journal of Press/Politics, 21(3),
378-397. DOI: 10.1177/1940161216645340
Castillejo, B. y Semova, D. (2012). Elecciones generales y redes sociales en el caso de España, 2011. International Review
of Information Ethics, 18, 144-149.
Cebrián Guinovart, E., Vázquez, T. y Olbarrieta, A. (2013). ¿Participación y democracia en los medios sociales? El caso
de Twitter en las elecciones vascas de 2012. adComunica, 6, 39-63.
Chadwick, A. (2013). The Hybrid Media System: Politics and Power. Nueva York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/
acprof:oso/9780199759477.001.0001
Christensen, H. S. y Bengtsson, Å. (2011). The Political Competence of Internet Participants: Evidence from Finland.
Information, Communication & Society, 14(6), 896-916. DOI: 10.1080/1369118X.2011.566931
Coromina, O., Prado, E. y Padilla, A. (2018). The Grammatization of Emotions on Facebook in the Elections to the
Parliament of Catalonia 2017. El profesional de la información, 27(5), 1004-1011. DOI: 10.3145/epi.2018.sep.05
Díaz, J. B. (2014). Polarización política en las redes sociales. El caso español en el canal de comunicación Twitter.
Estudio del debate del estado de la nación 2013. En A. R. Fernández Paradas (coord.), Interactividad y redes sociales
(p. 95-114). Madrid: ACCI.
Di Bonito, I. (2014). El uso de Facebook durante las campañas electorales: Reflexiones sobre las elecciones catalanas
de 2010 y 2012. Revista de la Asociación Española de Investigadores en Comunicación, 1(1), 26-34.
Enli, G. y Skogerbø, E. (2013). Personalized Campaigns in Party-centred Politics: Twitter and Facebook as Arenas for Political
Communication. Information, Communication & Society, 16(5), 757-774. DOI: 10.1080/1369118X.2013.782330
Fenoll, V. y Cano Orón, L. (2017). Participación ciudadana en los perfiles de Facebook de los partidos españoles:
Análisis de comentarios en la campaña electoral de 2015. Communication & Society, 30(4), 131-148.
Fenoll, V. y Hassler, J. (2019). ¿La red de los populistas? Diferencias en la campaña electoral en Facebook de España y
Alemania. IC Revista Científica de Información y Comunicación, 16, 451-484. DOI: 10.12795/IC.2019.i19.14
Fernández Muñoz, C. y Arceo Vacas, A. (2015). El papel de las redes sociales en la campaña electoral de los principales
candidatos municipales y autonómicos madrileños en 2011: Claves desde el punto de vista de la comunicación
de las organizaciones. Prisma Social, Revista de Ciencias Sociales, 14, 29-57.
Filimonov, K., Russmann, U. y Svensson, J. (2016). Picturing the Party: Instagram and Party Campaigning in the 2014
Swedish Elections. Social Media + Society, 2(3).
García, A., García, I. y Varona, D. (2012). Incidencia de las redes sociales vs. Cibermedios en las elecciones en España,
2011. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 9(2), 11-29.
Gamir Ríos, J. V. (2016). Difusión online de las agendas partidistas en campaña electoral: El uso de internet en las elecciones
locales de 2015 en la ciudad de Valencia (Tesis doctoral). Universitat de València, Comunidad Valenciana.
Giansante, G. (2015). La comunicación política online. Barcelona: Editorial UOC.
Hootsuite (2019). Digital 2019: Global Digital Overview (2019). Recuperado de https://datareportal.com/reports/digital-
2019-q2-global-digital-statshot.
Igartua, J. J. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: Bosh.
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. Nueva York: NYU Press.
Jungherr, A. (2014). The Logic of Political Coverage on Twitter: Temporal Dynamics and Content. Journal of Communication,
64(2), 239-259.
Kreiss, D. (2012). Taking our Country back: The Crafting of Networked Politics from Howard Dean to Barack Obama. Nueva
York: Oxford University Press.
Kruikemeier, S. (2014). How Political Candidates Use Twitter and the Impact on Votes. Computers in Human Behavior,
34, 131-139.
Larsson, A. O. (2015). Comparing to Prepare: Suggesting Ways to Study Social Media
Today and Tomorrow. Social Media Society, 1(1).
Lilleker, D. G., Tenscher, J. y Štetka, V. (2015). Towards Hypermedia Campaigning? Perceptions of New Media’s Importance
for Campaigning by Party Strategists in Comparative Perspective. Information, Communication & Society,
18(7), 747-765.
López García, G. (2016). “Nuevos” y “viejos” liderazgos: La campaña de las elecciones generales españolas de 2015 en
Twitter. Communication & Society, 29(3), 149-167.
López García, G., Cano Orón. L. y Argilés Martínez, L. (2016). Circulación de los mensajes y establecimiento de la
agenda en Twitter: El caso de las elecciones autonómicas de 2015 en la Comunidad Valenciana. Trípodos, 39,
163-183.
López Meri, A. (2016). Twitter-retórica para captar votos en campaña electoral: El caso de las elecciones de Cataluña
de 2015. Comunicación y Hombre, 12, 97- 118.
López Meri, A., Marcos García, S. y Casero Ripollés, A. (2017). What Do Politicians Do on Twitter? Functions and
Communication Strategies in the Spanish Electoral Campaign of 2016. El profesional de la información, 26(5),
795-804. DOI: 10.3145/epi.2017.sep.02
López Rabadán, P. y Doménech Fabregat, H. (2018). Instagram y la espectacularización de las crisis políticas: Las 5W
de la imagen digital en el proceso independentista de Cataluña. El profesional de la información, 27(5), 1013-1029.
DOI: 10.3145/epi.2018.sep.06
López Rabadán, P., López Meri, A. y Doménech Fabregat. (2016). La imagen política en Twitter. Usos y estrategias de
los partidos políticos españoles. Index Comunicación, 6(1), 165-195.
Magin, M., Podschuweit, N., Haßler, J. y Russmann, U. (2017). Campaigning in the Fourth Age of Political Communication.
A Multi-method Study on the Use of Facebook by German and Austrian Parties in the 2013 National Election
Campaigns. Information, Communication & Society, 20(11), 1698-1719. DOI: 10.1080/1369118X.2016.1254269
Mancini, P. (2013). Media Fragmentation, Party System, and Democracy. The International Journal of Press/Politics,
18(1), 43-60. DOI: 10.1177/1940161212458200
Marcos García, S. y Alonso Muñoz, L. (2017). La gestión de la imagen en campaña electoral. El uso de Instagram por
parte de los partidos y líderes españoles en el 26J. En J. Sierra Sánchez, S. Liberal Ormaechea, (coord.), Uso y aplicación
de las redes sociales en el mundo audiovisual y publicitario (p. 107-118). Madrid: McGraw-Hill.
Marcos García, S. y Alonso Muñoz, L. (2019). ¿Elecciones del cambio? Gestión estratégica de Twitter en los comicios
municipales de Madrid 2015. En C. C. Flores Pérez, A. I. Arévalo Salinas y A. Barranquero Carretero, A. (ed.), Comunicación,
cultura de paz e igualdad: Tejiendo ciudadanía comunicativa (p. 70-80). Zacatecas (México): Universidad
Autónoma de Zacatecas.
Marcos García, S., Alonso Muñoz, L. y Casero Ripollés, A. (2017). Usos ciudadanos de Twitter en eventos políticos
relevantes: La #SesiónDeInvestidura de Pedro Sánchez. Comunicación y Hombre, 13, 25-49.
McNair, B. (2011). An Introduction to Political Communication. Nueva York: Routledge Taylor & Francis.
Micó, J. L. y Casero Ripollés, A. (2014). Political Activism Online: Organization and Media Relations in the Case of
15M in Spain. Information, Communication & Society, 17(7), 858-871. DOI: 10.1080/1369118X.2013.830634
Miquel Segarra, S., Alonso Muñoz, L. y Marcos García, S. (2017). Buscando la interacción: Partidos y candidatos en
Twitter durante las elecciones generales de 2015. Prisma Social, 18, 34-54.
Morozov, E. (2011). The Net Delusion: How not to Liberate the World. Londres: Penguin Books.
Parmelee, J. H. y Bichard, S. L. (2011). Politics and the Twitter Revolution: How Tweets Influence the Relationship between
Political Leaders and the Public. Lexington Books.
Pérez, J. A., Peña, S., Genaut, A., Iturregui, L. y Mendiguren, T. (2014). Comunicación política en internet: Estrategias
online de los partidos políticos vascos en las elecciones autonómicas de 2009. Mediateka, 14, 125-150.
Quevedo Redondo, R. y Portalés Oliva, M. (2017). Imagen y comunicación política en Instagram. Celebrificación
de los candidatos a la presidencia del Gobierno. El profesional de la información, 26(5), 916-927. DOI: 10.3145/
epi.2017.sep.13
Quevedo Redondo, R., Portalés Oliva, M. y Berrocal Gonzalo, S. (2016). El uso de la imagen en Twitter durante la
campaña electoral municipal de 2015 en España. Revista Latina de Comunicación Social, 71, 85-107. DOI: 10.4185/
RLCS-2016-1085
Rahat, G. y Sheafer, T. (2007). The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949-2003. Political Communication, 24(1),
65-80.
Rúas Araújo, X. y Casero Ripollés, A. (2018). Comunicación política en la época de las redes sociales: Lo viejo y lo
nuevo, y más allá. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 16, 21-
24. DOI: 10.6035/2174-0992.2018.16.2
Selva Ruiz, D. y Caro Castaño, L. (2017). Uso de Instagram como medio de comunicación política por parte de
los diputados españoles: La estrategia de humanización en la “vieja” y la “nueva” política. El profesional de la
Información, 26(5), 903-915. DOI: 10.3145/epi.2017.sep.12
Stromer Galley, J. (2014). Presidential Campaigning in the Internet Age. Nueva York: Oxford University Press.
Svensson, J. y Russmann, U. (2017). Introduction to Visual Communication in the Age of Social Media: Conceptual,
Theoretical and Methodological Challenges. Media & Communication, 5(4), 1-5. DOI: 10.17645/mac.v5i4.1263
Vaccari, C. (2017). Online Mobilization in Comparative Perspective: Digital Appeals and Political Engagement in Germany,
Italy, and the United Kingdom. Political Communication, 34(1), 69-88. DOI: 10.1080/10584609.2016.1201558.
Viounnikoff-Benet, N. (2018). La imagen del candidato en la era digital: Cómo gestionar la escenografía política. Editorial
UOC: Barcelona.
Zugasti Azagra, R. y Pérez González, J. (2016). Los temas de campaña en Twitter de @PPopular y @ahorapodemos para
las elecciones europeas de 2014. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación,
12, 205-223. DOI: 10.6035/2174-0992.2016.12.12.

Publicades

2020-05-30

Com citar

Marcos García, S., Viounnikoff-Benet, N. and Casero Ripollés, A. . (2020) “Què hi ha en un like? Continguts polítics en Facebook i Instagram en les eleccions autonòmiques valencianes de 2019”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 91–116. doi: 10.28939/iam.debats.134-1.6.

Número

Secció

QUADERN