La mirada valenciana de les cites electorals del 28A i 26M

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.2

Paraules clau:

ampanya electoral, Comunitat Valenciana, eleccions, candidats, debats, mitjans de comunicació de masses, premsa.

Resum

En aquest article s'analitzen les principals característiques de la cobertura que van fer els mitjans de comunicació valencians de les eleccions celebrades a Espanya la primavera de 2019 (generals, autonòmiques, municipals i europees). S'hi posa atenció en quins van ser els principals eixos temàtics abordats pels principals diaris, ràdios i canals de televisió, i s'hi analitzen les estratègies d'atac entre partits que refermen l'existència de blocs ideològics d'esquerra i dreta.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Benjamín Marín Pérez, Universitat de València

Benjamín Marín Pérez és professor de Periodisme a la Universitat de València. Llicenciat en Periodisme (CEU) i doctor en Comunicació (UCM). EMBA en Direcció d'Empreses i Màrqueting (ESIC) i Màster en Comunicació Científica (VIU). Periodista en À Punt, Canal 9 i director de comunicació en l'Expo 92. Premi Ondas 2007. Ha escrit articles i capítols de llibres sobre comunicació política, televisió i comunicació corporativa

Referències

Barea Tejeiro, J., Lamo de Espinosa, J., Schwartz Girón, P., Tamames Gómez, R. i Velarde Fuertes, J. (2013).
Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunidad Valenciana: Propuesta de bases para un
nuevo sistema de financiación autonómico. València: Alto Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana.
Recuperat de http://www.presidencia.gva.es/documents/80920710/80950149/Informe
+Financiaci%C3%B3n+Final+12+11+13.pdf/1f966b00-0147-42d9-bcd7-2c966afd9bcb
Berganza, R. (2008). Las elecciones al Parlamento Europeo como comicios de segundo orden: Estudio de la cobertura
informativa en televisión (1999-2004). Estudios sobre el mensaje periodístico, 14, 15-31.
Campos, E., Valera Ordaz, L. i López García, G. (2015). Emisores políticos, mediáticos y ciudadanos en Internet:
Hacia un nuevo marco comunicativo en la jornada de reflexión de España. História, Ciências, Saúde: Manguinhos,
22, 1621-1637.
Boix Palop, A. i López García, G. (2013). Las Elecciones Europeas de 2009 en España: El comienzo de la crisis del
bipartidismo. Revista Aranzadi Unión Europea, 11, 25-48.
Boix Palop, A. i López García, G. (2014). El significado de las Elecciones Europeas de 2014 en España: Giro a la
izquierda y hundimiento del bipartidismo. Revista Aranzadi Unión Europea, 7, 69-93.
Casero Ripollés, A. i Marzal, J. (ed.) (2011a). Periodismo en televisión. Nuevos horizontes, nuevas tendencias. Salamanca:
Comunicación Social.
Enguix, S. i Gallardo, B. (2020). Coverage of the Ultra-right in Spanish Press: the Attention to Vox. En J. Santaemilia
et al. (ed.), Exploring discourse and ideology through corpora. Berna: Peter Lang, en premsa.
Fernández Amor, J. A. (1998). El finançament de les comunitats autònomes de règim comú: Notes i reflexions sobre
la reforma de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes i la Llei de Cessió de Tributs de
l’Estat. Autonomies: revista catalana de dret públic, 23, 313-347.
Gallardo, R. i Enguix, S. (2015). Opciones discursivas en la cobertura electoral: Los temas de la campaña europea
de 2014. En E. Hernández i M. I. López (ed.), Sodalicia Dona. Homenaje a Ricardo Escavy Zamora (p. 231-252).
Murcia: Universidad de Murcia.
Gallardo, B. (2018). Tiempos de hipérbole: Inestabilidad e interferencias en el discurso político. València: Tirant lo Blanch.
López García, G. (2015). ‘New’ vs ‘Old’ Leaderships: The Campaign of Spanish General Elections 2015 on Twitter.
Communication & Society, 29(3), 149-168.
Marín Pérez, B. (2003): Debates electorales por televisión. En S. Berrocal (coord.), Comunicación política en televisión
y nuevos medios (p. 207-243). Barcelona: Ariel.
Vercher Savall, N. (2017). Financiación autonómica: Un elemento de tensión en la economía valenciana. Revista
de Economía Crítica, 24, 53-71.

Publicades

2020-05-29

Com citar

Enguix, S. and Marín Pérez, B. (2020) “La mirada valenciana de les cites electorals del 28A i 26M”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 11–25. doi: 10.28939/iam.debats.134-1.2.

Número

Secció

QUADERN