L’extensió de la figura de l’emprenedor en el marc de la Unió Europea: l’avanç d’un model d’activació emprenedora

Autors/ores

  • Antonio Santos Ortega Universitat de València
  • David Muñoz Rodríguez Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.2

Resum

El present text s’aproxima al concepte d’activació a través de la idea de l’emprenedoria. Es tracta d’un dels eixos discursius centrals del neoliberalisme contemporani, que gaudeix d’una àmplia difusió i que s’ha plasmat en programes de l’estratègia UE-2020. La difusió de l’emprenedoria s’enclava en el context d’alguns dels grans canvis sociolaborals actuals: la progressiva empresarització del treball assalariat, amb l’avanç de la individualització i la dissolució de les fronteres del treball assalariat a causa de la proliferació de noves figures laborals basades en el treball per compte propi. El treball assalariat, sobretot l’altament qualificat, està vivint aquest procés de redefinició des de la lògica emprenedora, la qual genera noves pràctiques i nous arquetips que tenen un profund impacte en el món de l’ocupació. L’objectiu d’aquest article és, doncs, endinsar-nos en l’anàlisi dels processos d’activació laboral a través de la idea de l’emprenedor. Ens centrarem primer en el significat de la idea d’emprenedor i en el seu paper en la empresarització progressiva del concepte de treball. Posteriorment, emmarcarem aquesta idea en el context de l’Estratègia Europa 2020. Finalment, ens acostarem a alguns programes en el terreny de l’emprenedoria que deriven d’aquesta estratègia europea.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Antonio Santos Ortega, Universitat de València

Doctor en Sociologia i professor titular del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de
València, ha realitzat recerques sobre joventut, desocupació i precarietat laboral, amb publicacions en Sociología del Trabajo (https://recyt.fecyt.es/index.php/sociologiatrabajo), Sociologia del Lavoro o International Review of Sociology. Forma part del consell assessor de Quaderns de Relacions Laborals i de la revista Arxius de ciències socials.

David Muñoz Rodríguez, Universitat de València

Doctor en Sociologia i professor ajudant doctor en el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Les seues línies de recerca són els processos de precarització vital, la joventut, els moviments socials i les polítiques públiques. Ha publicat sobre aquests temes en revistes com REIS: Recerca i sociología del trabajo, entre d’altres.

Publicades

2019-05-24

Com citar

Santos Ortega, A. and Muñoz Rodríguez, D. (2019) “L’extensió de la figura de l’emprenedor en el marc de la Unió Europea: l’avanç d’un model d’activació emprenedora”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 15–26. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.2.

Número

Secció

QUADERN