Ciutats literàries i espais públics creatius. Una anàlisi de la poesia de carrer a Llatinoamèrica i Europa

Autors/ores

  • Ricardo Klein UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Paraules clau:

ciudad, espacio público, grafiti, poesía callejera, artivismo, redes sociales.

Resum

Aquest article planteja una anàlisi de la poesia de carrer (com a expressió grafitera) a Llatinoamèrica i a Europa. L’objectiu principal és discutir com aquesta manera d’intervenció poètica en l’espai públic és constructora de diàlegs amb l’habitant de la ciutat, és a dir, com una eina que provoca una reflexió en l’espai urbà cap a la constitució de nous espais públics compartits. Per a fer‑ho, com a línia estructurant, l’article es divideix en tres blocs: i) les relacions que es generen a la ciutat pel que fa a la poesia de carrer i l’habitant; ii) el lloc de l’artivisme (conjunció entre l’art de carrer i l’activisme politicosocial) com a expressió poètica en l’espai públic; i iii) el paper que tenen les xarxes socials com a canals de difusió i de promoció de l’art de carrer i, en aquest cas concret, de l’assalt poètic. Finalment, per a aquesta anàlisi s’ha utilitzat una metodologia qualitativa, basada en un conjunt d’entrevistes i en el treball amb fonts secundàries, específicament documents visuals. En aquest sentit, s’han utilitzat fotografies de poesia de carrer fetes in situ per l’investigador a Llatinoamèrica —Buenos Aires, Lima i Montevideo— i a Europa —Barcelona, Berlín, Florència i Porto—.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Ricardo Klein, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Ricardo Klein (Montevideo) és sociòleg, doctor en Gestió de la Cultura i el Patrimoni (Universitat de Barcelona), postdoctorat en el Departament de Sociologia (Faculdade de Letras da Universidade do Porto). Així mateix, és professor titular i investigador a la Facultad de Ciencias Sociales i en el Posgrado en Gestión Cultural (Espacio Interdisciplinario) de la Universidad de la República, professor col·laborador en el Màster en Gestió Cultural (Universitat Oberta de Catalunya – Universitat de Girona) i investigador a l’Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Les seues principals línies d’investigació són la ciutat i l’espai públic, les ciutats creatives, l’art a la ciutat i les polítiques culturals.

Publicades

2019-01-08

Com citar

Klein, R. (2019) “Ciutats literàries i espais públics creatius. Una anàlisi de la poesia de carrer a Llatinoamèrica i Europa”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 132(2). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1774 (Accessed: 22 February 2024).

Número

Secció

QUADERN