1.
Garretón MA, Morales-Olivares R. De l’«esclat social» d’octubre de 2019 al canvi constitucional. El significat polític de les mobilitzacions socials a Xile. Debats [Internet]. 2023 Nov. 17 [cited 2023 Dec. 11];137(2):91-104. Available from: https://revistadebats.net/article/view/6323