1.
Balta Portoles J, Guizzo G, Mestres Àngel. La incorporació d’una perspectiva interseccional als equipaments culturals de proximitat: identificació d’àmbits prioritaris. Debats [Internet]. 2022 Nov. 14 [cited 2024 Feb. 23];136(2):61-76. Available from: https://revistadebats.net/article/view/4019