1.
Seldin C, de Azevedo Barros CC, Costa PV, Michelini V. Comprendre els territoris culturals de baix cap a dalt en ciutats desiguals: Understanding Bottom-Up Territories of Culture in Unequal Cities. Debats [Internet]. 2023 May 30 [cited 2023 Oct. 5];137(1):10-3. Available from: https://revistadebats.net/article/view/3228