1.
Zamorano MM. Governança de la política cultural, actors subestatals i nacionalisme: una anàlisi comparativa a partir del cas espanyol. Debats [Internet]. 2017 May 5 [cited 2024 May 21];131(1). Available from: https://revistadebats.net/article/view/1706