1.
Calzada I. Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc. Debats [Internet]. 2017 May 5 [cited 2023 Feb. 4];131(1). Available from: https://revistadebats.net/article/view/1702