1.
Loughlin J. Federalisme, federacions i confederacions: cap a la hibridació. Debats [Internet]. 2017 May 5 [cited 2023 Feb. 4];131(1). Available from: https://revistadebats.net/article/view/1700