Revista de cultura, política i societat, Debats. “Annual Review 7”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 7 (February 3, 2023). Accessed March 28, 2023. https://revistadebats.net/article/view/5526.