Revista de cultura, política i societat, Debats. “Monogràfic: Cultura I gèneres. Trajectòries Professionals, polítiques I Gestió Cultural”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 136, no. 2 (November 14, 2022). Accessed September 23, 2023. https://revistadebats.net/article/view/5235.