Revista de cultura, política i societat, Debats. “Annual Review 6”. Debats. Revista de cultura, poder i societat (December 28, 2021): Full Issue. Accessed June 25, 2022. https://revistadebats.net/article/view/4211.