Vizcaíno Estevan, Aida, and Tono Vizcaíno Estevan. “València — Sustainable Food World Capital. A Social Sciences Vision”. Debats. Revista de cultura, poder i societat (December 28, 2021): 175–186. Accessed June 28, 2022. https://revistadebats.net/article/view/4210.