Sans Pinillos, Alger, and Jordi Vallverdú. “What the #®¥§≠$@ Is Creativity?”. Debats. Revista de cultura, poder i societat (December 28, 2021): 135–147. Accessed August 9, 2022. https://revistadebats.net/article/view/4207.