Gensollen, Mario, and Marc Jiménez-Rolland. “Creativity, Humour, and Cognition”. Debats. Revista de cultura, poder i societat (December 28, 2021): 107–119. Accessed June 25, 2022. https://revistadebats.net/article/view/4205.