Balta Portoles, Jordi, Gigi Guizzo, and Àngel Mestres. “La Incorporació d’una Perspectiva Interseccional Als Equipaments Culturals De Proximitat: Identificació d’àmbits Prioritaris”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 136, no. 2 (November 14, 2022): 61–76. Accessed February 23, 2024. https://revistadebats.net/article/view/4019.