Alvarez, Victoria, and Luisina Ferrante. “#AbortoLegalYa. Activismes Digitals Per l’avortament Legal a l’Argentina, 2018-2020”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 137, no. 2 (November 17, 2023): 12–28. Accessed December 11, 2023. https://revistadebats.net/article/view/3627.