Zamorano, Mariano M. “Governança De La política Cultural, Actors Subestatals I Nacionalisme: Una anàlisi Comparativa a Partir Del Cas Espanyol”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 131, no. 1 (May 5, 2017). Accessed May 21, 2024. https://revistadebats.net/article/view/1706.