Calzada, Igor. “Urbanitat Postnacional més Enllà De l’estat (pluri)nacio(nal) En La UE: Comparant Escòcia, Catalunya I El País Basc”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 131, no. 1 (May 5, 2017). Accessed February 4, 2023. https://revistadebats.net/article/view/1702.