Loughlin, John. “Federalisme, Federacions I Confederacions: Cap a La Hibridació”. Debats. Revista de cultura, poder i societat 131, no. 1 (May 5, 2017). Accessed February 4, 2023. https://revistadebats.net/article/view/1700.