Garretón, M. A., and R. Morales-Olivares. “De l’«esclat Social» d’octubre De 2019 Al Canvi Constitucional. El Significat polític De Les Mobilitzacions Socials a Xile”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 137, no. 2, Nov. 2023, pp. 91-104, doi:10.28939/iam.debats-137-2.6.