Baltà, J., G. Guizzo, and Àngel Mestres. “Incorporating an Intersectional Perspective into Local Community Cultural Facilities: Identifying Priority Areas”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 7, Dec. 2022, pp. 173-88, https://revistadebats.net/article/view/5518.