Pecourt, J. “Ressenya John B. THOMPSON Book Wars the Digital Revolution in Publishing”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 136, no. 2, Nov. 2022, pp. 148-51, https://revistadebats.net/article/view/5236.