PAIS ANDRADE, M. “#Moviment (trans)feminista #COVID-19. Del diàleg Territorial Al Virtual En Les experiències Culturals I artístiques a l’Argentina I a Espanya: Del diálogo Territorial Al Virtual En Las Experiencias culturales/Artísticas Argentina Y En España”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 137, no. 2, Nov. 2023, pp. 120-43, doi:10.28939/iam.debats-137-2.8.