Revista de cultura, política i societat, D. “Annual Review 6”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, Dec. 2021, p. Full Issue, https://revistadebats.net/article/view/4211.