Balta Portoles, J., G. Guizzo, and Àngel Mestres. “La Incorporació d’una Perspectiva Interseccional Als Equipaments Culturals De Proximitat: Identificació d’àmbits Prioritaris”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 136, no. 2, Nov. 2022, pp. 61-76, doi:10.28939/iam.debats-136-2.4.