Rausell-Köster, P., A. . Ramos Murphy, and C. Segovia Collado. “Dels Equipaments Culturals a La Ciutat Cultural. L’experiència Projectiva De La Ciutat De l’Artista Faller a València”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 137, no. 1, May 2023, pp. 99-115, doi:10.28939/iam.debats-137-1.6.