Parcerisa, L., and A. Verger. “Nous Moviments Socials En Temps De Conservadorisme I Austeritat: : Anàlisi Del procés polític De Mobilització Educativa a Les Illes Balears (2013-2015)”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 137, no. 2, Nov. 2023, pp. 29-40, doi:10.28939/iam.debats-137-2.2.