Nenić, I., and T. Nikolic. “Treball I Lideratge Femení En La Música. Contextos, Restriccions, futur(s): Contexts, Constraints, future(s)”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 136, no. 2, Nov. 2022, pp. 10-26, doi:10.28939/iam.debats-136-2.1.