Bronsoms, A., and P. . Guerra. “Trencar El Silenci, Armar escàndol I rebel·lar-Se: Música I gènere a Espanya, 2018–2021”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 136, no. 2, Nov. 2022, pp. 27-42, doi:10.28939/iam.debats-136-2.2.