Alvarez, V., and L. . Ferrante. “#AbortoLegalYa. Activismes Digitals Per l’avortament Legal a l’Argentina, 2018-2020”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 137, no. 2, Nov. 2023, pp. 12-28, doi:10.28939/iam.debats-137-2.1.