Seldin, C., C. C. . de Azevedo Barros, P. V. Costa, and V. . Michelini. “Comprendre Els Territoris Culturals De Baix Cap a Dalt En Ciutats Desiguals: Understanding Bottom-Up Territories of Culture in Unequal Cities”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 137, no. 1, May 2023, pp. 10-30, doi:10.28939/iam.debats-137-1.1.