Abend, G. “Una Modesta Proposició”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 133, no. 1, May 2019, pp. 111-5, doi:10.28939/iam.debats.133-1.10.