Medina-Vicent, M. “«Woman, Manage Your life!» El Discurs De La Conciliació Laboral-Familiar En La Literatura Popular Del Management Dirigida a Dones”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 133, no. 1, May 2019, pp. 63-76, doi:10.28939/iam.debats.133-1.5.