Irujo Amezaga, M. “La Realitat Plurinacional De l’Estat Espanyol I El Paper Dels Ens Subestatals En El Context Europeu”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 131, no. 1, May 2017, https://revistadebats.net/article/view/1708.