Moreno, L. “Europeïtzació I in(ter)dependència De Catalunya”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 131, no. 1, May 2017, https://revistadebats.net/article/view/1707.