Zamorano, M. M. “Governança De La política Cultural, Actors Subestatals I Nacionalisme: Una anàlisi Comparativa a Partir Del Cas Espanyol”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 131, no. 1, May 2017, https://revistadebats.net/article/view/1706.