Loughlin, J. “Federalisme, Federacions I Confederacions: Cap a La Hibridació”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 131, no. 1, May 2017, https://revistadebats.net/article/view/1700.