Anderson, B. “Nacionalisme Occidental I Nacionalisme Oriental. Hi Ha Cap diferència Rellevant Entre Tots Dos?”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 130, no. 1, Jan. 2017, pp. 65-72, doi:10.28939/iam.debats.130-1.6.