[1]
M. A. Garretón and R. Morales-Olivares, “De l’«esclat social» d’octubre de 2019 al canvi constitucional. El significat polític de les mobilitzacions socials a Xile”, Debats, vol. 137, no. 2, pp. 91–104, Nov. 2023.